TOPlist

 

Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Óvár
Základná škola s vyuč. jazykom maďarským, Olováry

Cím: Olováry č. 132, 991 22, Nagykürtösi járás

 

          Pontosan nem tudjuk hogy mikor volt megalapítva ill. felépítve az elő iskola. Annyi bizonyos, hogy 1788-ban a községbenmár volt iskola, tanítólakással. 1788 és 1883 között a falunak nem volt képesített tanítója, többnyire ügyes iparosok oktatták a gyerekeket.

 Ebben az épületben volt később a községháza majd az üzlet is. Mivel ez az épület nem felelt meg a kor igényeinek, 1853 -ban új iskolát építettek közel a plébániához,amely 1858-ban leégett.
               A következő évben ugyanazon a helyen újra felépítették. Ennek az iskolának a fazsindelyes teteje kéménytűz következtében 1920. február 5-én leégett. Abban az időben is voltak áldozatkész emberek,akiknek segítségével az iskolát újból rendbehozták. Az iskola rendbehozatala, az adományokon kívül a községnek 18.000 koronájába került. Az iskolának sem tanítói sem tanulói könyvtára nem volt .

A tanító segédeszközökkel is csak szerényen volt felszerelve, 12 darab fizikai szemléltetőeszköze és 5 történelmi ill. földrajzi térképe volt. 

                Ez az iskola 1937-ig kultúrköz pontként is szolgált, innen merítették a tudást az óvári gyerekek.

               1937-ben felépült a mai iskola. Felszentelésére 1937. szeptember 12-én került sor. Az iskola kútja 28,5 m mélyvolt. Aziskola épületébenvolt a tanítólakás is. Két tanterme 9 méter hossú és 5 méter széles. A tanító lakása két szoba, konyha és gazdasági épületekből állt. 

          E rövid áttekintés az iskola múltjáról nem volna teljes, ha nem említenénk meg azok neveit, akik okították, tanították, példaképül szolgáltak és emberségre nevelték az óvári gyerekeket:

   1788 - 1789    Kazanicky Márton

    1789 - 1791    Konnek Béla

    1791 - 1793    Cseszinszky Béla (Elek)

    1793 - 1800    Kovács Antal

    1800 - 1818    Kriskó János - ö jegyző is volt

    1818 - 1835    Tábory István

    1835 - 1843    Majenky László

    1843 - 1844    Gondos Péter

    1844 - 1846    Jóhn János

    1846 - 1849    Milován Lipót

    1849 - 1883    Knapek István

    1883 - 1889    Jablonszky Lajos

    1889 - 1893    Csiffáry Alajos

    1893 - 1896    Buris Dezső

    1896 - 1897    Krompár Ferenc

    1897 - 1898    Pála István

    1898 - 1899    Mondula Ferenc

    1900 - 1903    Auguszt Endre

    1903 - 1910    Sinály István

    1910 - 1913    Pintér József

    1913 - 1919    Kalmár Ilona

    1919 - 1920    Kalmár Gyula

    1920 - 1933    Koltányi Károly

    1933 - 1939    Petržel Lukáč, Szalay Dezső

    1939 - 1942    Szalay Dezső, Nyári Lajos

    1942 - 1943    Dusa Gáspár

    1943 - 1945    Bódy Dénes

    1945 - 1960    Petržel Lukáč, Belá Lajos, Vanko József, Dydi, Gemer László, Straková Barbora, Mag Ottó

    1960 - 1962    Cseri József, László Irén, Csicsai Imre

    1962 - 1967    Cseri József, Csicsai Imre

    1967 - 1979    Gemer László

    1979 -től Óvárban végleg megszünt az iskola. Egészen az első osztálytól Bussára kellett járni a gyerekeknek az iskolába. Változás csak 1994-ben következett be, amikor a szülők és a községi hivatal kezdeményezésére 1994.szeptember 1.-én ismét megnyílt az egyházi alapiskola, amely a templom védőszentje, Szent Erzsébet után kapta nevét. Az I.-IV. évfolymba 13 gyermek jelentkezett (ebben az évben negyedik osztályos nem volt). Az új iskolát Bartal Károly, jászóvári apát úr, szentelte fel. Az új törvények szerint megnyitott iskola igazgatónője Mgr.Cseri Hajnalka.

            5. osztálytól Varbóra járnak a gerekek magyar iskolába, ahová mikrobusz hordja őket, mert Varbó községünktől 25 km-re van és nincs autóbusz közlekedés.

 

    A jelenlegi igazgatónő: Lunterová Vlasta

    A nebulókat Kocsis Jenő oktatja

 

Copyright© 2003-2011 Ferar®. www.ferar.sk

 / Olováry - Óvár/ -  posledná zmena : 22. 02. 2011