KULTÚRNE DEDIČSTVO OBCE PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 11 Február 2022 08:17

20 rokov, akoby to bolo len včera...

V roku 2001 sa z iniciatívy vtedajšej starostky p. Irmy Benkočovej podarilo pozbierať zanietený kolektív, ktorý zahájil svoju činnosť s poslaním zábavy vychádzajúcej z našich tradícií. Kytice ľudových piesní boli prezentované najskôr na podujatiach obce, neskôr v bližších, potom vzdialenejších obciach, podujatiach. Toto zoskupenie nezískalo svoj názov kvôli súčasnej interpretácii slova, ale z dôvodu rôznorodosti a širokej škále skladieb. Tak dostalo meno Szivárvány - DÚHA. Koleso života sa roztočilo, a Szivárvány-Dúha - ako sa koleso točí bola raz dole, raz hore. Boli ťažké, ťažšie, ale aj veľmi dobré obdobia pre zbor. Boli časy, keď na pódiu spievalo a tancovalo 24 ľudí súčasne.

24. júla 2021 oslávila naša folklórna Szivárvány - Dúha skupina svoje 20. narodeniny. S poľutovaním konštatujeme, že takýchto folklórnych skupín je čoraz menej, keďže pozvanie na našu akciu prijalo zo 14 folklórnych súborov len ženský súbor zo Sečianok. (hoci kolegovia, priznajme si, na okresnej konferencii CSEMADOKu sme si sľúbili pravý opak) Tábor oslávencov znásobili naše družobné obce z Maďarska. Projekt v rámci Interreg V-A SK-HU s názvom „Zachovanie dedičstva v srdci Novohradu“ č. FMP-E /1901/4.1/049, bol zrealizovaný pre zachovanie tradícií a ďalšie fungovanie folklórneho súboru Szivárvány-Dúha. Olovársky súbor si na radosť divákov, ale aj samotných účinkujúcich  sa obliekol do novošitého ľudového kroja, keďže v tento deň sme oslávili aj 10. výročie folklórneho festivalu v srdci Novohradu. Tento pocit nás vždy napĺňa radosťou a šťastím, keď naše ženy a dcéry resp. muži sa postavia do radu nielen preto, aby ukázali našej obci jej minulosť, ale záchranou minulosti a zachovaním našich tradícií dokazujeme, že naša kultúra je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života a zostane ňou aj v budúcnosti (aspoň v Olovároch).

Poďakovanie patrí všetkým bývalým a súčasným členom Szivárvány, ktorí vždy poskytujú svoju oddanosť na naše akcie. Radi by sme pri tejto príležitosti poďakovali všetkým organizáciám, podporovateľom a v neposlednom rade zúčastneným, ktorí nám napriek ťažkým okolnostiam pomohli zrealizovať túto veľkú výzvu pre našu malú obec. Radi by sme vyzdvihli spoluprácu našej družobnej obce z Maďarska Ludányhalászi, ktorá sa skutočne správala ako zodpovedný partner v rámci projektu Interreg V-A SK-HU s názvom „Zachovanie dedičstva v srdci Novohradu“ č. FMP-E /1901/4.1/049.

Ešte raz prajeme folklórnemu súboru Szivárvány ešte veľa, veľa krásnych výročí a všetkým patrí veľké, veľké ďakujem.

Posledná úprava Piatok, 11 Február 2022 08:34