Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/f/e/u30738/public_html/_sub/olovary/components/com_joomdoc/helpers/helper.php on line 73

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/f/e/u30738/public_html/_sub/olovary/components/com_joomdoc/helpers/helper.php on line 101

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/f/e/u30738/public_html/_sub/olovary/components/com_joomdoc/helpers/helper.php on line 132

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/f/e/u30738/public_html/_sub/olovary/components/com_joomdoc/helpers/helper.php on line 149

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/f/e/u30738/public_html/_sub/olovary/components/com_joomdoc/helpers/documents.php on line 47

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/f/e/u30738/public_html/_sub/olovary/components/com_joomdoc/helpers/documents.php on line 128

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/f/e/u30738/public_html/_sub/olovary/components/com_joomdoc/helpers/documents.php on line 232

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/f/e/u30738/public_html/_sub/olovary/components/com_joomdoc/helpers/documents.html.php on line 31

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/f/e/u30738/public_html/_sub/olovary/components/com_joomdoc/helpers/documents.html.php on line 44

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/f/e/u30738/public_html/_sub/olovary/administrator/components/com_joomdoc/classes/DOCMAN_html.class.php on line 217

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/f/e/u30738/public_html/_sub/olovary/administrator/components/com_joomdoc/classes/DOCMAN_html.class.php on line 243

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/f/e/u30738/public_html/_sub/olovary/administrator/components/com_joomdoc/classes/DOCMAN_theme.class.php on line 87

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/f/e/u30738/public_html/_sub/olovary/administrator/components/com_joomdoc/contrib/savant2/Savant2.php on line 1420

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/f/e/u30738/public_html/_sub/olovary/administrator/components/com_joomdoc/contrib/savant2/Savant2.php on line 1621

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/f/e/u30738/public_html/_sub/olovary/administrator/components/com_joomdoc/contrib/savant2/Savant2.php on line 1760

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/f/e/u30738/public_html/_sub/olovary/components/com_joomdoc/views/docman/view.html.php on line 44

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/f/e/u30738/public_html/_sub/olovary/components/com_joomdoc/helpers/categories.php on line 34

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/f/e/u30738/public_html/_sub/olovary/components/com_joomdoc/helpers/categories.php on line 64
Zmluvy

DocumentyPridane

Zoradit podla: : Meno | Datum | Pozrete | [ najmenej ]
Predmet zmluvy 1.Držiteľ odpadu zabezpečí pre odberateľa odpadu zhromažďovanie elektroodpaduzmysle čl. III., bod 6 a 7 tejto zmluvy. 2.Špecifikácia elektroodpadu je uvedenáPrílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Predmet zmluvy: prenájom nebytového priestoru v areáli športového ihriska, dočasná stavba „bufeť' bez súpisného čísla, nachádzajúca sa na parcele č. C KN 521/8, v katastri obce Olováry, nebytový priestor o výmere 17,5 m2
file icon Obchodná zmluva č.511200586Tooltip 09/09/2011 Pozrete: 50
Príloha č. 4 k obchodnej zmluve č. 511200586 o dodávke vody z verejného vodovodu - uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach- v znení neskorších predpisov
file icon Darovacia zmluva 02080/2011Tooltip 08/24/2011 Pozrete: 48
1. Obvodný úrad Veľký Krtiš je výlučným správcom majetku štátu - kopírovací stroj AFICIO-R1COH 2. Predmetný kopírovací stroj bol rozhodnutím štatutárneho orgánu darcu z 31.05.2011 vyhlásený za prebytočný majetok Štátu, nakoľko darcovi neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. 3. Darca touto zmluvou daruje predmetný kopírovací stroj charakterizovaný v bode 1. tohto článku obdarovanému a obdarovaný tento dar s vďakou prijíma.
file icon Nájomná zmluva N1Tooltip 05/27/2011 Pozrete: 43
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>
Stránka 1 z 2