Projekty Tlačiť
Napísal Administrator   
Streda, 08 December 2021 15:13


Krátky opis projektu

Obec Olováry realizuje projekt s názvom:                        Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Olováry

Typ projektu:                                                                     dopytovo orientovaný

Dátum začatia realizácie projektu:                                   12/2021      

Dátum ukončenia realizácie projektu:                              11/2023

Cieľom projektu: je prostredníctvom vytvorenia pracovných miest pre opatrovateľky v obci Olováry, zvýšiť dostupnosť a kvalitu sociálnej infraštruktúry za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení podporou domácej opatrovateľskej služby.

Výsledky projektu: poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí.

www.employment.gov.sk

www.esf.gov.skPosledná úprava Utorok, 14 Február 2023 17:56